I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, August 12, 2014

Re:Re:payment

please do not reply directly. 
if you want to contact us, please click here . 
We provide E-mail addresses databases , email lists .  and also provide bullet proof mailing server . bullet proof smtp server.    America   155 Million Email Address  $599 US Europe   142 Million Email Address  $599 US Asia    137 Million Email Address  $599 US China(PRC) 72 Million Email Address   $499 US HongKong  3.27 Million Email Address  $300 US TaiWan   2.31 Million Email Address  $300 US Japan    27 Million Email Address   $300 US Australia  6 Million Email Address   $250 US Canda    10 Million Email Address   $350 US Russia   38 Million Email Address   $399 US England   3.2 Million Email Address  $300 US German   20 Million Email Address   $300 US France   38 Million Email Address   $399 US India    12 Million Email Address   $350 US CENTRAL & SOUTH AMERICAN AREA     40 Million Email Address $399 US MIDDLE EAST & AFRICA         45 million Email Address $399 US SOUTH EAST AREA            32 million Email Address $399 US  other Country or Area  , please contact us , please   click here .     we can also send out millions of emails on behalf of you . 
 Send Your Advertisement email to Millions of people, to send out 1  million bulk emails only for $399 to send out 5  million bulk emails only for $999  pls do not reply to this email, 
if you want to contact us, please click here . 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, July 14, 2014

Re:Re: here is the database (7cc)

please do not reply directly. 
if you want to contact us, please  send Email To: peterwilson2001@163.com
We provide E-mail addresses databases , email lists .  and also provide bullet proof mailing server . bullet proof smtp server.    America   155 Million Email Address  $599 US Europe   142 Million Email Address  $599 US Asia    137 Million Email Address  $599 US China(PRC) 72 Million Email Address   $499 US HongKong  3.27 Million Email Address  $300 US TaiWan   2.31 Million Email Address  $300 US Japan    27 Million Email Address   $300 US Australia  6 Million Email Address   $250 US Canda    10 Million Email Address   $350 US Russia   38 Million Email Address   $399 US England   3.2 Million Email Address  $300 US German   20 Million Email Address   $300 US France   38 Million Email Address   $399 US India    12 Million Email Address   $350 US CENTRAL & SOUTH AMERICAN AREA     40 Million Email Address $399 US MIDDLE EAST & AFRICA         45 million Email Address $399 US SOUTH EAST AREA            32 million Email Address $399 US  other Country or Area  , please contact us , please  send Email To:   peterwilson2001@163.com    we can also send out millions of emails on behalf of you . 
 Send Your Advertisement email to Millions of people, to send out 1  million bulk emails only for $399 to send out 5  million bulk emails only for $999   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, August 7, 2013

See Azri's invitation

Hi GeMS,
Azri left you a private message

Azri
Azri has left a private message for you. Click on the button below to view it:
Regards,
The Zorpia Team
Other Zorpians waiting to meet you...

Zulnabli, 42
Kuala Lumpur, Malaysia

Azlan, 45
Kuala Lumpur, Malaysia

Mohamad Judi, 33
Kuala Lumpur, Malaysia

Malife, 35
Kuala Lumpur, Malaysia
This message is sent on behalf of Azri.
Block future emails like this · Privacy policy
Zorpia Co. Ltd. P.O. Box #28960, Gloucester Road Post Office, Hong Kong

Wednesday, March 20, 2013

Thursday, June 23, 2011

MAJLIS DIALOG GENERASI IDAMAN SELANGOR MENCARI KESEPAKATAN PIMPINAN MASYARAKAT

Satu majlis dialog telah diadakan di Pejabat Daerah Kuala Langat oleh Yang Berhormat Dr. Hajah Halimah Ali bersama ketua jabatan-jabatan kerajaan dan agensi penguatkuasaan daerah beserta pimpinan masyarakat seperti penghulu dan jawatankuasa keselamatan dan kemajuan kampung (JKKK).

Majlis Dialog ini bertujuan untuk membincangkan secara menyeluruh dan holistik berkenaan masalah gejala sosial yang terdapat di dalam daerah Kuala Langat.

Jabatan kerajaan dan agensi penguatkuasaan yang terlibat adalah seperti Pejaba Daerah Kuala Langat, Majlis Daerah Kuala Langat, Polis Di-Raja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan Daerah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kuala Langat, Pejabat Agama Islam Daerah, Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Daerah.

Penglibatan jabatan kerajaan dan agensi penguatkuasaan yang dipanggil untuk duduk bersama supaya interaksi dua hala dapat dimanfaatkan dengan berkesan oleh semua pihak dalam menjayakan agenda kerajaan negeri dalam mengurangkan kadar gejala sosial di dalam daerah Kuala Langat.

Pimpinan masyarakat dapat mengajukan masalah anak muda yang berlaku di dalam kawasan masing-masing dan memperoleh input bagaimana pencegahan dan penguatkuasaan dapat dilakukan secara bersama.

Dr Halimah dalam ucapannya menegaskan, Kerajaan Negeri Selangor begitu komited dan mengambil serius soal gejala sosial muda mudi di negeri Selangor, walaupun Ketua Polis Negeri dalam kenyataan akhbarnya sebelum ini menyatakan kadar jenayah di Selangor menunjukkan penurunan akan tetapi ia perlu sentiasa dipantau secara berterusan oleh semua lapisan pimpinan masyarakat.